text.skipToContent text.skipToNavigation

SNABBGROSS CLUBS ALLMÄNNA MEDLEMS- OCH KÖPVILLKOR

När du ansöker om att bli medlem och handlar hos Snabbgross Club godkänner du våra allmänna medlems- och köpvillkor.

Dessa villkor gäller från och med 2024-02-08.

1. Allmänt
För att handla i Snabbgross Clubs fysiska butiker måste du vara registrerad Snabbgross Club-medlem.

Dessa allmänna villkor (“Villkor”) gäller dig som antingen är konsument eller företag och som blir medlem för att kunna köpa varor från Axfood Snabbgross AB, 556000-3575 (“Snabbgross”) på Snabbgross Club. Både du som konsument och företag benämns nedan för “Medlem”.

Snabbgross förbehåller sig rätten att bedöma om du som Medlem ska registreras som konsument eller som företag och kan därmed komma att ändra Medlems registrering. Vid sådan ändring informeras Medlem av Snabbgross via e-post.

Genom att bli medlem i Snabbgross Club godkänner du dessa Villkor samt Snabbgross Club:s integritetspolicy som du hittar på www.snabbgrossclub.se/dataskydd.

2. Avtal och medlemsuppgifter
För att bli medlem i Snabbgross Club och därmed kunna handla i Snabbgross Clubs fysiska butiker måste du som konsument eller representant för företag vara över 18 år, vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal. Detta verifierar du genom att godkänna Villkoren.

På ditt medlemskap kan du ansluta upp till fem familjemedlemmar. Dock måste de personer du ansluter också vara över 18 år, vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal. Du kan ansluta medkontohavare via snabbgrossclub.se i inloggat läge eller i en Snabbgross Club butik.

Avtalet mellan dig och Snabbgross gäller tills vidare med ingen bindningstid eller uppsägningstid. Du kan när som helst kontakta någon av våra Snabbgross Club butiker för uppsägning av medlemskapet. Butikernas kontaktuppgifter hittar du här.

Snabbgross kan säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Om ditt Snabbgross Club-medlemskap varit inaktivt och senast registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan, eller om medlemskapet har missbrukats, har Snabbgross även rätt att säga upp avtalet och avsluta ditt Snabbgross Club-medlemskap med omedelbar verkan. Snabbgross har vidare rätt att stänga av dig som Medlem om medlemskapet har missbrukats. Vid eventuell avstängning blir du informerad om detta.

Som Medlem är du ansvarig för att ingen annan kan använda dina medlemsidentifieringsuppgifter (inloggningsuppgifter, ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt Snabbgross Club-medlemskap, din legitimation samt ditt Snabbgross Club-medlemsnummer). Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska detta omedelbart anmälas till Snabbgross kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina uppgifter.

Snabbgross har rätt att när som helst i tiden ändra, begränsa, avsluta eller modifiera Snabbgross Club och/eller göra ändringar eller tillägg i Villkoren utan att i förväg inhämta Medlemmens godkännande. De Villkor som är tillämpliga när du handlar i en Snabbgross Club butik är den version som gäller den dag du handlar dina varor. Ändrade Villkor publiceras på snabbgrossclub.se och vi rekommenderar dig därför att alltid hålla dig uppdaterad om de senaste Villkoren. Förändringar publiceras i anslutning till gällande Villkor senast 30 dagar innan förändringarna träder i kraft. Vid förändringar av större karaktär kommer Snabbgross även att skicka information om ändring till den e-post som angivits i din ansökan om Snabbgross Club-medlemskap. Snabbgross har dock rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Genom att inte avsluta medlemskapet efter att ändrade villkor trätt i kraft anses du som Medlem ha godkänt ändringarna.

Snabbgross har vidare rätt att när som helst i tiden uppdatera, ändra, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner på snabbgrossclub.se utan att meddela Medlem på förhand.

3. Ansökan till Snabbgross Club och medlemsavgift
Snabbgross Club är en medlemsbaserad mataffär. Som medlem betalar du en årsavgift och får då tillgång till erbjudanden, rabatter och medlemskampanjer. Du får även tillgång till en butik som tidigare bara varit öppen för restauranger och företag. För aktuella årsavgifter och erbjudanden gå in på snabbgrossclub.se.

Alla medlemmar har rätt till en prova-på-period i tre månader. Medlemskapet är alltså gratis i tre månader, utan krav på fortsättning. Vid utgången av prova-på-perioden gör du ett aktivt val om du vill fortsätta medlemskapet eller inte. Genom att betala årsavgiften fortsätter du medlemskapet och får fortsatt tillgång till våra erbjudanden, rabatter och medlemskampanjer samt grossistsortiment.

Du som konsument kan antingen bli medlem i Snabbgross Clubs butik eller direkt på snabbgrossclub.se. Företag blir automatiskt medlemmar i Snabbgross Club.

4. Identifiering av Snabbgross Club-medlem
I butik:
Som Medlem kan du använda flera identifieringsmöjligheter i våra bemannade kassor: ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt Snabbgross Club-medlemskap, sitt Snabbgross Club-medlemsnummer eller ditt personnummer. Företag identifierar sig genom att visa upp utfärdat Snabbgross-kundkort.

På snabbgrossclub.se:
Om du är konsument uppger du ditt personnummer eller ditt Snabbgross Club-medlemsnummer när du loggar in på snabbgrossclub.se.

Om du är företag gör du alla dina ärenden på vår webbplats www.snabbgross.se där du identifierar dig genom ditt Snabbgross-kundnummer.

5. Detta får du som Snabbgross-club medlem
När du som konsument blir Medlem delger du ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter med Snabbgross. Detta gör du för att få tillgång till våra erbjudanden, rabatter och medlemskampanjer samt till samma utbud och pris som restaurangkunder och andra företag har på Snabbgross. Snabbgross använder dessa uppgifter för att fullgöra sin del av avtalet för att du som Medlem ska kunna få bland annat följande fördelar (se vidare punkt 14, Behandling av personuppgifter).

Förmåner och erbjudanden
Som Medlem kommer du kunna ta del av såväl förmåner som erbjudanden, som t.ex. rabatter, generella erbjudanden, gåvor samt annan direktmarknadsföring m.m. Dessa får du när du som Medlem vid var tid bedöms aktuell för dessa förmåner och erbjudanden.

Dessutom har Snabbgross Club särskilda medlemskampanjer, enbart för dig som är medlem. Medlemskampanjerna är f.n. giltiga två veckor och kommer ut 26 gånger per år.

Förmåner och erbjudanden presenteras för dig direkt i inloggat läge på snabbgrossclub.se men kan också kommuniceras via e-post, SMS eller per post. Snabbgross kan även komma att skicka annan direktmarknadsföring eller nyhetsbrev med t.ex. andra erbjudanden och information om nya tjänster och funktioner samt även kundundersökningar i förbättringssyfte.

Genom att du godkänner Villkoren samtycker du till att vi skickar erbjudanden och annan direktmarknadsföring till den e-post, mobilnummer och postadress som du angett när du registrerar dig som Club-medlem.

Du kan alltid avregistrera dig från att mottaga ytterligare marknadsföring genom att följa instruktionen i e-postutskicket eller SMS-utskicket eller genom att kontakta någon av våra Snabbgross Club butiker. Butikernas kontaktuppgifter hittar du här.

Kommunikation gällande t.ex. ditt Snabbgross Club-medlemskap är en del av vårt digitala medlemsprogram vilket innebär att det inte kan väljas bort.

I medlemskapet kan du även få del av erbjudanden och rabatterade tjänster från Snabbgross Clubs samarbetspartners. Snabbgross Club är endast förmedlare av dessa erbjudanden och rabatter till Medlemmen. Bokning av tjänst, köp, avtal och förpliktelser sker hos och tillsammans med samarbetspartnern.

Vi garanterar inte att dina förmåner och erbjudanden från tid till annan kommer att se likadana ut och vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort, ändra, byta ut eller erbjuda dig nya förmåner och erbjudanden.

Förenklad användning av Snabbgross Club
Snabbgross använder dina personuppgifter för att förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att visa en sammanställning av dina köp och hur mycket du har sparat på att nyttja Snabbgross Club-medlemskapet, samt om du önskar koppla ditt Snabbgross-medlemsnummer till ditt bank-, betal- eller kreditkort i syfte att underlätta framtida köp.

6. Köp av varor
Köp av varor från Snabbgross Club kan endast ske i Snabbgross Clubs fysiska butiker. Snabbgross förbehåller sig rätten att bedöma om ett visst köp görs som konsument eller företag. Köp som görs med företagskort eller liknande presumeras alltid vara företagsköp, oaktat om du som Medlem registrerat dig som företag eller konsument.

För att genomföra köp i Snabbgross Clubs butiker identifierar du dig enligt någon av de möjliga identifikationsmöjligheterna som presenterats i punkt 4.

På snabbgrossclub.se visas sortimentet och produktinformation för varje vara men då informationen inte alltid är och/eller kan vara komplett så hänvisas du till varans förpackning för fullständig produktinformation och uppgifter, såsom tillverkningsdag och bäst före-datum. Beträffande information om ingredienser och allergener så är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller.

Snabbgross reserverar sig för slutförsäljning i butik av varor som visas på snabbgrossclub.se samt eventuella tryckfel på hemsidan, både avseende bild och text. Exempel på sådana fel kan vara felaktig information i produktbeskrivningen, att en bild inte återger produktens exakta utseende eller att det anges felaktigt pris på en vara. Snabbgross reserverar sig även för att produkter kan komma att utgå ur sortimentet.

Medlemsföretags köp av alkohol eller tobak
Företag kan köpa alkohol på Snabbgross Club. För att köpa alkohol från Snabbgross Club krävs att företagsmedlemmen tillhandahåller Snabbgross Club en kopia på giltigt serveringstillstånd kopplat till företagsmedlemmens organisationsnummer. Företaget är skyldigt att informera Snabbgross om serveringstillståndet återkallas eller förändras.

Företag kan köpa tobaksprodukter från Snabbgross Club. För att köpa tobak från Snabbgross Club krävs att du som företagsmedlem tillhandahåller Snabbgross Club en kopia på giltigt på tillstånd för försäljning av tobak kopplat till företagsmedlemmens organisationsnummer. Företaget är skyldigt att informera Snabbgross om tobakstillståndet återkallas eller förändras.

Representant för företag som köper alkohol eller tobak måste alltid vara minst 18 år.

Priser på snabbgrossclub.se respektive i fysisk butik
Priserna som vid var tid är angivna på snabbgrossclub.se ska stämma överens med de priser som råder i butiken. Alla priser är angivna inklusive moms på snabbgross.se för såväl konsument som företag. Momsen visas även separat i Snabbgross Clubs butik.

I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges. Snabbgross reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på snabbgrossclub.se och i butik.

7. Ansvar för ändrade kunduppgifter
Medlem ska meddela Snabbgross alla ändringar i de uppgifter som lämnats i samband med kundansökan, eller för företag även vid eventuell kreditansökan, samt ändringar av andra förhållanden som kan vara av betydelse för Snabbgross. Detta inkluderar bland annat kontaktuppgift, för företag ändrad betalningsförmåga och ändrad bolagsform.

Snabbgross ansvarar inte för brister som uppstår på grund av felaktig eller inte aktuell information från Medlem.

8. Betalning
Betalning sker för Medlem som är konsument direkt i samband med att du handlar i butiken. Du kan betala med bank-, konto- eller kreditkort från Visa, Mastercard eller American Express. Det går även att betala med kontanter, checkar eller presentkort.

Betalning sker för Medlem som är företag som huvudregel i samband med att du handlar i butik, enligt ovan betalningsmedel, men i vissa fall kan Snabbgross efter godkänd kreditprövning tillåta kreditköp. Vid kreditköp gäller särskilda kreditvillkor som publiceras i samband med kreditansökan på Snabbgross hemsida: www.snabbgross.se/handla-på-faktura.

9. Ångerrätt
Snabbgross tillämpar ingen ångerrätt.

10. Reklamationer – om Medlem är konsument
Kund som är konsument har enligt konsumentköplagen (SFS 2022:260) rätt att reklamera varor som är felaktiga under förutsättning att felet uppstod inom tre (3) år från att varan avlämnades till dig och att du meddelat Snabbgross om felet inom skälig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Vad som anses vara inom skälig tid bedöms från fall till fall och avgörs med hänsyn till varans beskaffenhet, men reklamation som görs inom två (2) månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara inom skälig tid. Om du önskar reklamera en vara ska du kontakta någon av våra Snabbgross Club-butiker så snart som möjligt. Butikernas kontaktuppgifter hittar du här. Kunden ska presentera följande uppgifter och underlag:
Vilken vara det gäller
Datum när varan inhandlades
Orsak till reklamationen/felet
E-post eller telefonnummer till Medlem
Kvitto (på begäran)

Vanligtvis sker en kreditering av den felaktiga varans värde på grund av reklamation. En sådan kreditering görs inom några bankdagar i en Snabbgross Club-butik. Krediteringen sker då till samma kort som användes vid köp av varan. 

Denna punkt begränsar inte dina rättigheter som konsument enligt vid var tid gällande konsumentköplag.

11. Reklamationer och returer – om Medlem är företag
Följande information ska anges vid en reklamation om Medlem är företag:
Medlemsnummer
Artikelnummer på vara
Transportsedelsnummer och/eller fakturanummer samt beskrivning av reklamationen.

För att Snabbgross ska godkänna en reklamation ska det föreligga produktfel som påtalas i samband med godsmottagningen, eller fel av sådan art som gör att Medlem inte rimligen borde ha upptäckt felet i samband med köp eller godsmottagningen. En reklamation ska vara Snabbgross tillhanda utan dröjsmål så snart felet upptäckts, dock inte senare än 90 dagar efter leveransen och/eller köpet. Reklamationer godkänns inte efter varans utgångsdatum/bäst före datum. För varor som reklamerats efter godsmottagning ska Medlem kunna styrka att felet inte uppstått på grund av Medlems hantering av varan.

Vid returer gäller följande. Varan ska vara i originalförpackning. Snabbgross godkänner inte returer av varor där produktsäkerhet och lagstadgad hantering inte kan garanteras. Det betyder bland annat att inga returer av kylvaror, frysvaror eller brutna förpackningar kommer att godkännas annat än i samband med godkänd reklamation.

12. Överlåtelse
Medlem har inte rätt att överlåta sitt kundnummer, kundkort eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan. Denna begränsning gäller även för det fall Medlem är företag och överlåter sin verksamhet till en ny innehavare. En ny innehavare av medlemsföretagets verksamhet måste ansöka om nytt kundnummer för att göra inköp från Snabbgross Club och annan väsentlig förändring av bolaget eller verksamheten kan innebära att företaget måste ansöka om nytt kundnummer. Medlemmen åtar sig att informera Snabbgross om förändringar av större karaktär samt att avsluta sitt kundnummer senast i samband med att verksamheten avyttras eller avslutas helt eller delvis.

Snabbgross har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom Axfoodkoncernen. Vid sådan överlåtelse ska Snabbgross inte kvarstå som solidariskt ansvarig om bolaget inte särskilt åtar sig sådant ansvar.

13. Force Majeure och andra befrielsegrunder
Om Snabbgross inte kan utföra åtaganden mot dig till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Snabbgross kontroll så utgör det inte ett avtalsbrott. Dessa omständigheter kan exempelvis vara tekniska problem, andra kommunikationsfel, hinder i trafiken, väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter, naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda eller försening i tjänster från underleverantör på grund av nämnda omständigheter eller annan omständighet utanför Snabbgross rimliga kontroll. Dessa omständigheter eller liknande omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om en sådan situation skulle uppstå, kommer dock Snabbgross försöka att utföra åtaganden i möjligaste mån och i de fall det inte är möjligt att kompensera dig i skälig omfattning.

14. Behandling av personuppgifter
Snabbgross behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter, betalinformation för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som Medlem. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på https://www.snabbgrossclub.se/dataskydd. Dessutom, för att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

15. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärken och upphovsrätt, på snabbgrossclub.se tillhör Snabbgross eller licensgivare. All användning av snabbgrossclub.se och dess innehåll är endast tillåtet för ditt personliga bruk. Annat användande, såväl för kommersiella som för privata syften, är inte tillåtet utan tillåtelse från Snabbgross.

16. Tvist
Svensk rätt tillämpas på dessa Villkor.

Om du som Medlem är konsument och vill framföra klagomål eller har andra synpunkter vill vi gärna att du i första hand tar kontakt med någon av våra Snabbgross Club-butiker. Butikernas kontaktuppgifter hittar du här. 

Om vi inte kan komma överens kan du även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (“ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Snabbgross följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Europeiska kommissionen tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online, särskilt avsett för konsument bosatt i ett annat EU-land, enligt följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr.

17. Kundtjänst och kontaktuppgifter
Snabbgross kundtjänst: Vid frågor och reklamationer önskar vi att du i första hand kontaktar någon av våra Snabbgross Club butiker.

Butikernas kontaktuppgifter hittar du här.

Axfood Snabbgross AB
Postadress: Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Organisationsnummer: 556000-3575