text.skipToContent text.skipToNavigation

Snabbgross Clubs allmänna medlems- och köpvillkor

När du ansöker om att bli medlem och handlar hos Snabbgross Club godkänner du våra allmänna medlems- och köpvillkor.


Dessa villkor gäller från och med 2022-05-01.


1. Allmänt

För att handla i Snabbgross Clubs fysiska butiker måste du vara registrerad Snabbgross Club-medlem.

Dessa allmänna villkor (“Villkor”) gäller dig som antingen är konsument eller företag och som blir medlem för att kunna köpa varor från Axfood Snabbgross AB, 556000-3575 (“Snabbgross”) på Snabbgross Club. Både du som konsument och företag benämns nedan för (“Medlem”).
Snabbgross förbehåller sig rätten att bedöma om du som Medlem ska registreras som konsument eller som företag och kan därmed komma att ändra Medlems registrering. Vid sådan ändring informeras Medlem av Snabbgross via e-post.

Genom att bli medlem i Snabbgross Club godkänner du som Medlem dessa Villkor samt Snabbgross Club:s integritetspolicy som du hittar på
www.snabbgrossclub.se/dataskyddAvtalet mellan Medlem och Snabbgross gäller tills vidare med ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Du kan när som helst kontakta någon av våra Snabbgross Club butiker. Butikernas kontaktuppgifter hittar du här.

Snabbgross kan säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Om ditt Snabbgross Club-medlemskap varit inaktivt och senast registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan, eller om tjänsten har missbrukats, har Snabbgross rätt att säga upp avtalet och avsluta ditt Snabbgross Club-medlemskap med omedelbar verkan.

2. Avtal och medlemsuppgifter

För att bli medlem i Snabbgross Club och därmed kunna handla i Snabbgross Clubs fysiska butiker måste du som konsument eller representant för företag vara över 18 år, vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal. Detta verifierar du genom att godkänna Villkoren.

På ditt medlemskap kan du ansluta upp till fem familjemedlemmar. Dock måste de personer du ansluter också vara över 18 år, vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal.

Du kan ansluta medkontohavare via
snabbgrossclub.se i inloggat läge eller i en Snabbgross Club butik.

Som Medlem är du ansvarig för att ingen annan kan använda dina medlemsidentifieringsuppgifter (inloggningsuppgifter, ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt Snabbgross Club-medlemskap, din legitimation samt ditt Snabbgross Club-medlemsnummer). Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska detta omedelbart anmälas till Snabbgross kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina uppgifter.

Snabbgross har rätt att när som helst i tiden ändra, begränsa, avsluta eller modifiera Snabbgross Club och/eller göra ändringar eller tillägg i Villkoren utan att i förväg inhämta Medlemmens godkännande. De Villkor som är tillämpliga när du handlar i en Snabbgross Club butik är den version som gäller den dag du handlar dina varor. Ändrade Villkor publiceras på
snabbgrossclub.se och vi rekommenderar dig därför att alltid hålla dig uppdaterad om de senaste Villkoren. Sådana förändringar kommer att publiceras i anslutning till gällande Villkor en månad innan förändringarna träder i kraft. Snabbgross har dock rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vid förändringar av större karaktär kommer Snabbgross även att skicka uppdateringarna till den e-postadress som angivits i din ansökan om Snabbgross Club-medlemskap. Genom att fortsätta handla efter att uppdaterade villkor har trätt i kraft anses du som Medlem ha godkänt förändringarna.

Snabbgross har vidare rätt att när som helst i tiden uppdatera, ändra, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner på
snabbgrossclub.se
utan att meddela Medlem på förhand.
Snabbgross förbehåller sig rätten att stänga av dig som Medlem. Vid eventuell avstängning blir du informerad om detta.


3. Ansökan till Snabbgross Club och medlemsavgift

Snabbgross Club är en medlemsbaserad mataffär där du kan handla direkt från grossisten. Som medlem i Snabbgross Club betalar du en årsavgift och du får då som Medlem obegränsad tillgång till en butik som tidigare bara varit öppen för restauranger och företag. För aktuella årsavgifter och erbjudanden gå in på 
snabbgrossclub.se.

Du som konsument kan dels bli medlem i Snabbgross Clubs butik, dels direkt på 
snabbgrossclub.se. Företag blir automatiskt medlemmar i Snabbgross Club.

4. Identifiering av Snabbgross Club-medlem

I butik:

Som Medlem kan du använda flera identifieringsmöjligheter i våra bemannade kassor: ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt Snabbgross Club-medlemskap, sitt Snabbgross Club-medlemsnummer eller ditt personnummer. Företag identifierar sig genom att visa upp utfärdat Snabbgross-kundkort.

På 
snabbgrossclub.se:
Om du är konsument uppger du ditt personnummer eller ditt Snabbgross Club-medlemsnummer när du loggar in på 
snabbgrossclub.se.

Om du är företag gör du alla dina ärenden på vår webbplats www.snabbgross.se där du identifierar dig genom ditt Snabbgross-kundnummer.

5. Detta får du som Snabbgross Club-medlem

När du som konsument blir Medlem delger du ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter med Snabbgross. Detta gör du för att du ska kunna få tillgång till samma utbud och pris som restaurangkunder och andra företag har på Snabbgross. Snabbgross använder dessa uppgifter för att fullgöra sin del av avtalet för att du som Medlem ska kunna få bland annat följande fördelar.

Förmåner och erbjudanden
Som Medlem kommer du kunna ta del av såväl förmåner som erbjudanden, som t.ex. rabatter, generella erbjudanden, gåvor samt annan direktmarknadsföring m.m. Dessa får du när du som Medlem vid var tid bedöms aktuell för dessa förmåner och erbjudanden. Förmåner och erbjudanden kan basera sig på analyser av de uppgifter som vi samlar in för samma syfte.
Dessutom har Snabbgross Club särskilda medlemskampanjer, enbart för dig som är medlem. Medlemskampanjerna är f.n. giltiga två veckor och kommer ut 26 gånger per år.

Vi garanterar inte att dina förmåner och erbjudanden från tid till annan kommer att se likadana ut och vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ta bort, ändra, byta ut eller erbjuda dig nya förmåner och erbjudanden.

I medlemskapet får du dessutom tillgång till erbjudanden och rabatterade tjänster från Snabbgross Clubs samarbetspartners. Snabbgross Club är endast förmedlare av dessa erbjudanden och rabatter till Medlemmen som en del av medlemskapet. Bokning av tjänst, köp, avtal och förpliktelser sker hos och tillsammans med samarbetspartnern.

Förenklad användning av Snabbgross Club
Snabbgross använder dina personuppgifter för att förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att visa en sammanställning av dina köp och hur mycket du har sparat på att nyttja Snabbgross Club-medlemskapet, samt om du önskar koppla ditt Snabbgross-medlemsnummer till ditt bank-, betal- eller kreditkort i syfte att underlätta framtida köp.

6. Direktmarknadsföring

Förmåner och erbjudanden presenteras för dig direkt i inloggat läge på 
snabbgrossclub.se men kan också kommuniceras via e-post och SMS-utskick. Snabbgross kan även komma att skicka annan direktmarknadsföring eller nyhetsbrev med t.ex. andra erbjudanden och information om nya tjänster och funktioner samt även kundundersökningar i förbättringssyfte. Genom att du godkänner Villkoren godkänner du detta samt att Snabbgross utanför snabbgrossclub.se skickar kommunikation om erbjudanden till dig.

Du kan givetvis när som helst tacka nej och ta tillbaka ditt godkännande vilket du kan göra på följande sätt (i) klicka på länken i utskicket, och/eller (ii) genom att kontakta någon av våra Snabbgross Club butiker. Butikernas kontaktuppgifter hittar du
här.

Kommunikation gällande t.ex. ditt Snabbgross Club-medlemskap är dock en del av vårt digitala medlemsprogram vilket innebär att det inte kan väljas bort.

7. Köp av varor

Köp av varor från Snabbgross Club kan endast ske i Snabbgross Clubs fysiska butiker. Snabbgross förbehåller sig rätten att bedöma om ett visst köp görs som konsument eller företag. Köp som görs med företagskort eller liknande presumeras alltid vara företagsköp, oaktat om du som Medlem registrerat dig som företag eller konsument.

För att genomföra köp i Snabbgross Clubs butiker identifierar du dig enligt någon av de möjliga identifikationsmöjligheterna som presenterats i punkt 4.

På 
snabbgrossclub.se visas sortimentet och produktinformation för varje vara men då informationen inte alltid är och/eller kan vara komplett så hänvisas du till varans förpackning för fullständig produktinformation och uppgifter, såsom tillverkningsdag och bäst före-datum. Beträffande information om ingredienser och allergener så är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller.

Snabbgross reserverar sig för slutförsäljning i butik av varor som visas på 
snabbgrossclub.se samt eventuella tryckfel på hemsidan, både avseende bild och text. Exempel på sådana fel kan vara felaktig information i produktbeskrivningen, att en bild inte återger produktens exakta utseende eller att det anges felaktigt pris på en vara. Snabbgross reserverar sig även för att produkter kan komma att utgå ur sortimentet.

Medlemsföretags köp av alkohol eller tobak 
Som företag kan du köpa alkohol på Snabbgross Club. För att köpa alkohol från Snabbgross Club krävs att företagsmedlemmen tillhandahåller Snabbgross Club en kopia på giltigt serveringstillstånd kopplat till företagsmedlemmens organisationsnummer.

Som företag kan du köpa tobaksprodukter från Snabbgross Club. För att köpa tobak från Snabbgross Club krävs att du som företagsmedlem tillhandahåller Snabbgross Club en kopia på giltigt på tillstånd för försäljning av tobak kopplat till företagsmedlemmens organisationsnummer.
Representant för företag som köper alkohol eller tobak måste alltid vara minst 18 år gammal.

Priser på snabbgrossclub.se respektive i fysisk butik
Priserna som vid var tid är angivna på 
snabbgrossclub.se ska stämma överens med de priser som råder i butiken. Alla priser är angivna inklusive moms på snabbgross.se för såväl konsument som företag. Momsen visas även separat i Snabbgross Clubs butik.

I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges. Snabbgross reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på 
snabbgrossclub.se och i butik.

8. Ansvar för ändrade kunduppgifter

Medlem ska meddela Snabbgross alla ändringar i de uppgifter som lämnats i samband med kundansökan, eller för företag även vid eventuell kreditansökan, samt ändringar av andra förhållanden som kan vara av betydelse för Snabbgross. Detta inkluderar bland annat kontaktuppgift, för företag ändrad betalningsförmåga och ändrad bolagsform.

Snabbgross ansvarar inte för brister som uppstår på grund av felaktig eller inaktuell information från Medlem.

9. Betalning

Betalning sker för Medlem som är konsument direkt i samband med att du handlar i butiken. Du kan betala med bank-, konto- eller kreditkort från Visa, Mastercard eller American Express. Det går även att betala med kontanter, checkar eller presentkort.

Betalning sker för Medlem som är företag som huvudregel i samband med att du handlar i butik, enligt ovan betalningsmedel, men i vissa fall om du är företag, så kan Snabbgross efter kreditprövning särskilt ha godkänt att kreditköp tillåts. Vid kreditköp gäller särskilda kreditvillkor som publiceras i samband med kreditansökan på Snabbgross hemsida: 
www.snabbgross.se/kreditansokan
 
10. Ångerrätt

Snabbgross tillämpar ingen ångerrätt i Snabbgross Club 
butikerna.

11. Reklamationer – om Medlem är konsument

Kund som är konsument har enligt Konsumentköplagen (SFS 2022:260) rätt att reklamera varor som är felaktiga under förutsättning att felet uppstiod inom tre (3) år från att varan avlämnades till dig och att du meddelat Snabbgross om felet inom skälig tid efter du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Vad som anses vara inom skälig tid bedöms från fall till fall och avgörs med hänsyn till varans beskaffenhet men reklamation som görs inomn två (2) månader från att det felet upptäcktes anses alltid vara inom skälig tid. Om du önskar reklamera en vara ska du kontakta någon av våra Snabbgross Clubs butiker så snart som möjligt. Butikernas kontaktuppgifter hittar du
här. Kunden ska presentera följande uppgifter och underlag:

Vara
Datum när varan inhandlades
Orsak till reklamationen/felet
E-post eller telefonnummer till Medlem
Kvitto (på begäran)

Vanligtvis sker en kreditering av den felaktiga varans värde på grund av reklamation. En sådan kreditering görs vanligtvis inom några bankdagar i en Snabbgross Club butik. Krediteringen sker då till samma kort som användes vid köp av varan.

Denna punkt begränsar inte dina rättigheter som konsument enligt vid var tid gällande konsumentköplag.

12. Reklamationer och returer – om Medlem är företag

Följande information ska anges vid en reklamation om Medlem är företag:

Medlemsnummer
Artikelnummer på vara
Transportsedelsnummer och/eller fakturanummer samt beskrivning av reklamationen

För att Snabbgross ska godkänna en reklamation ska det föreligga produktfel som påtalas i samband med godsmottagningen, eller fel av sådan art som gör att Medlem inte rimligen borde ha upptäckt felet i samband med köp eller godsmottagningen.En reklamation ska vara Snabbgross tillhanda utan dröjsmål så snart felet upptäckts, dock inte senare än 90 dagar efter leveransen och/eller köpet. Reklamationer godkänns aldrig efter varans utgångsdatum/bäst före datum. För varor som reklamerats efter godsmottagning ska Medlem också kunna styrka att felet inte uppstått på grund av Medlems hantering av varan.

Vid returer gäller följande. Varan ska vara i originalförpackning. Snabbgross godkänner inte returer av varor där produktsäkerhet och lagstadgad hantering inte kan garanteras. Det betyder bland annat att inga returer av kylvaror, frysvaror eller brutna förpackningar kommer att godkännas annat än i samband med godkänd reklamation.

13. Överlåtelse

Medlem har inte rätt att överlåta sitt kundnummer, kundkort eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan. Denna begränsning gäller även för det fall Medlem är företag och överlåter sin verksamhet till en ny innehavare. En ny innehavare av medlemsföretagets verksamhet måste ansöka om nytt kundnummer för att göra inköp från Snabbgross Club och annan väsentlig förändring av bolaget eller verksamheten kan innebära att företaget måste ansöka om nytt kundnummer. Medlemmen åtar sig att informera Snabbgross om förändringar av större karaktär samt att avsluta sitt kundnummer senast i samband med att verksamheten avyttras eller avslutas helt eller delvis.

Snabbgross har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom Axfoodkoncernen. Vid sådan överlåtelse ska Snabbgross inte kvarstå som solidariskt ansvarig om bolaget inte särskilt åtar sig sådant ansvar.

14. Force Majeure och andra befrielsegrunder

Om Snabbgross inte kan utföra åtaganden mot dig till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Snabbgross kontroll så utgör det inte ett avtalsbrott. Dessa omständigheter kan exempelvis vara tekniska problem, andra kommunikationsfel, hinder i trafiken, väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter, naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda eller försening i tjänster från underleverantör pga. nämnda omständigheter eller annan omständighet utanför Snabbgross rimliga kontroll. Dessa omständigheter eller liknande omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om en sådan situation skulle uppstå, kommer dock Snabbgross försöka att utföra åtaganden i möjligaste mån och i de fall det inte är möjligt att kompensera dig i skälig omfattning.

15. Behandling av personuppgifter
Snabbgross behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter, betalinformation för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som Medlem. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på
https://www.snabbgrossclub.se/dataskydd

Dessutom, för att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

16. Immateriella rättigheter 

Samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärken och upphovsrätt, på 
snabbgrossclub.se
tillhör Snabbgross eller licensgivare. All användning av snabbgrossclub.se och dess innehåll är endast tillåtet för ditt personliga bruk. Annat användande, såväl för kommersiella som för privata syften, är inte tillåtet utan tillåtelse från Snabbgross.

17. Tvist

Svensk rätt tillämpas på dessa Villkor.

Om du som Medlem är konsument och vill framföra klagomål eller har andra synpunkter vill vi gärna att du i första hand tar kontakt med någon av våra Snabbgross Clubs butiker. Butikernas kontaktuppgifter hittar du
här

Om vi inte kan komma överens kan du även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (“ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm,
www.arn.se, som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Snabbgross följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
Europeiska kommissionen tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online, särskilt avsett för konsument bosatt i ett annat EU-land, enligt följande länk: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr
 
18. Kundtjänst och kontaktuppgifter

Snabbgross kundtjänst: Vid frågor och reklamationer önskar vi att du i första hand kontaktar någon av våra Snabbgross Club butiker. 

Butikernas kontaktuppgifter hittar du
här


Axfood Snabbgross AB 
Postadress: Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
Organisationsnummer: 556000-3575