text.skipToContent text.skipToNavigation

Sedan sommaren 2021 har vi aktivt arbetat med att gradvis avveckla engångsartiklar av plast från vårt sortiment, och ersätta dem med andra artiklar av mer hållbara material. Denna övergång är i linje med EU:s SUP‑direktiv som syftar till att minska nedskräpningen av plast och främja en mer hållbar användning av engångsartiklar.

De artiklar som direktivet berör och som vi har fasat ut ur vårt sortiment inkluderar engångsplastartiklar såsom bestick, tallrikar och sugrör.


Vi arbetar fortsatt aktivt med att fasa ut följande artiklar ur vårt sortiment som också påverkas av direktivet:
Dryckesbehållare och muggar i expanderad polystyren (inklusive korkar och lock)
Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast
Livsmedelsbehållare av expanderad polystyren

På Snabbgross är vi fast beslutna att minska den negativa miljöpåverkan av plast och som en del av Axfood-koncernen har vi som mål att minska den totala plastanvändningen med 25% till år 2025.

Vad handlar SUP-direktivet om?
SUP (Single-Use Plastics) syftar till att minska plastnedskräpningen och främja cirkulär ekonomi. Plastens effekter på miljön är en av de största utmaningarna vi står inför. Upp till 85% av det marina skräpet i EU består av plast, och hälften av detta utgörs av engångsprodukter i plast. Som ett resultat av detta tog EU-länderna gemensamt initiativ år 2019 för att minska plastnedskräpningen, vilket ledde till införandet av detta direktiv.