text.skipToContent text.skipToNavigation

Vi på Snabbgross arbetar aktivt för att minska matsvinnet i våra butiker och återvinna så mycket som möjligt. Genom en dedikerad insats har vi lyckats donera eller skänka matvaror till olika välgörenhetsorganisationer till ett värde av över 2 miljoner kronor, varor som annars skulle ha hamnat i soporna.

Vårt mål är tydligt – vi vill halvera vårt matsvinn till 2025. Även om vårt svinn redan befinner sig på en låg nivå, fortsätter vi att arbeta intensivt för att minimera det ytterligare.

Vi driver omfattande projekt som involverar både vårt sortimentsarbete och driften av våra butiker. I dessa projekt strävar vi efter att effektivisera vårt sortiment och säkerställa att produkter inte slängs i onödan. Vi värderar och satsar stort på dessa projekt och ser redan positiva resultat som ett direkt resultat av vårt pågående arbete. Genom samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer ser vi till att de produkter som våra butiker skänker når de som behöver dem som mest.